Patiënteninformatie

Geachte lezeres, geachte lezer,

Hieronder willen wij u informeren over de zwaartepunten van onze activiteiten in de thoraxchirurgie. Hierbij staan de verschillende diagnostische en operatieve maatregelen op de voorgrond (zie menubalk links). Wij willen in het bijzonder de laserchirurgie vermelden, de minimaal-invasieve operatietechnieken en de niet-operatieve behandelingsprocessen bij ziekten van de bronchiën. Wij hebben ons best gedaan om gecompliceerde medische feiten toch voor allen begrijpelijk uit te drukken. Mochtons dit niet altijd gelukt zijn, of als u meer informatie nodig hebt, zouden wij ons zeer verheugen over een telefonisch of e-mailbericht.

Zwaartepunten van behandeling

Alle operatiebehoeftige ziekten van het longweefsel, de borstkas, het middenrif, het long- en ribvlies, de luchtpijp, infecties (ribvliesverettering, longabces), bovenmatig transpireren van handen en gezicht (hyperhidrose), misvormingen van de borstkas (trechter- en kippenborst) worden behandeld.

Hiertoe behoren in het bijzonder de diagnostiek en therapie van:

 • Kwaadaardige tumoren van de long en de bronchiën, bv. het bronchiale carcinoom (longkanker)
 • Longmetastasen (dochtergezwellen in de long van tumoren van andere organen, bv. testikels, nieren, darm, borstklier, prostaat, enz.)
 • Goedaardige tumoren van de long en de borstkaswand
 • Ribvliesuitstortingen
 • Goed- en kwaadaardige tumoren van het mediastenum, bv. van de thymusklier
 • Goedaardige en kwaadaardige tumoren van de borstkaswand, bv. sarcomen, chondromen, enz.
 • Kwaadaardige gezwellen van het ribvlies, bv, het pleuramesothelioom
 • Misvormingen van de borstkas, bv. trechterborst, kippenborst
 • Pneumothorax en longemfyseem, longblaas (zgn. bulla)
 • Ontstekingsziekten van de long: (longontstekingen, schimmel- en wormziekten van de long, longtuberculose, longabces)
 • Aangeboren misvormingen van de borstkasorganen, o. a. cysten van de bronchus, het hartzakje enz.
 • Veretteringen van het borst- en longvlies (pleura-empyeem)
 • Verhoogd zweten (hyperhidrose) door zgn. thoracale sympathectomie in videotechniek.

Lasers in de thoraxchirurgie

Door de aanschaf van een gespecialiseerde Nd-YAG-laser in de zomer van 2004 kon onze kliniek een verzorgingsleemte in het noordwesten van Duitsland opvullen. Het gaat hierbij om een apparaat dat uitsluitend ontwikkeld is voor operaties aan het longweefsel. De longlaser levert grote voordelen op voor de patiënten op grond van zijn speciale fysieke eigenschappen.

Door een bloedbesparende en zeer nauwkeurige operatietechniek worden gezwellen uit de long verwijderd zonder dat grote delen van de long opgeofferd moeten worden. Op deze wijze kan het prestatievermogen van de patiënt op lange termijn worden behouden.

De belangrijkste toepassingsgebieden zijn de behandeling van longmetastasen en andere longtumoren. Hierdoor profiteren ook patiënten die op grond van ernstige bijkomende aandoeningen aan hart en long (coronaire hartziekte, longemfyseem, chronische obstructieve bronchitis) beperkt zijn in hun prestatievermogen. Toepassing met de videotechniek is eveneens mogelijk. Hierdoor lukt het herstel van de operatie gemakkelijker; ontslag is vroeger mogelijk.

Een ander toepassingsgebied voor de laser bestaat uit het verwijderen van bronchiale tumoren, die door vernauwingen van het bronchiale systeem tot chronische kriebelhoest en ademnood leiden.

Minimaal-invasieve operaties

De minimaal-invasieve, thoracoscopische techniek met videoassistentie (video-assisted thoracic surgery, VATS) vormt nog een zwaartepunt van de afdeling.
Hierbij zijn nog maar kleine incisies nodig. Met geminiaturiseerde instrumenten en een kleine videocamera wordt er geopereerd in de borstkas, terwijl het operatieteam via een monitor het verloop van de operatie kan regelen.

De videothoracoscopie wordt als diagnostisch proces toegepast bij de tumoren in het mediastinumgebied, bv. voor de diagnostiek van het bronchiale carcinoom en andere tumoren, maar ook bij goedaardige ziekten van de long, de borstkas en het mediastinumgebied.

De videothoracoscopische techniek heeft nog een ander zwaartepunt in de therapie van de pneumothorax, de zogenaamde longnodule, de pleurale effusie, het pleura-empyeem, de trechterborst en de versterkte transpiratieneiging (hyperhidrosis).

De videothoracoscopische techniek heeft nog een ander zwaartepunt in de therapie van de pneumothorax, de zogenaamde longnodule, de pleurale effusie, het pleura-empyeem, de trechterborst en de versterkte transpiratieneiging (hyperhidrosis).

Verzorging & fysiotherapie

In het St Raphael-ziekenhuis wordt de zogenaamde groepsverzorging gepraktiseerd. In principe werken de verpleegsters en verplegers in kleine groepen en verzorgen telkens slechts enkele kamers met patiënten. Hierdoor is een continue en bijzonder individuele, op de behoeften van de afzonderlijke patiënten afgestemde ziekenverzorging gewaarborgd. In de thoraxchirurgie zijn de verpleegsters en verplegers vertrouwd met de speciale verzorgingsmaatregelen bij thoraxchirurgische patiënten. Begeleidende fysiotherapie en heilgymnastiek zijn van bijzonder belang voor de minimalisering van risico’s van thoraxchirurgische operaties. Reeds vóór een geplande operatie krijgen onze patiënten speciale ademgymnastiekoefeningen aangeleerd.

Zij leren speciale uithoesttechnieken en hoe zij moeten omgaan met inhalatieapparaten. Hierdoor kunnen veel problemen na een operatie, bv. moeilijkheden bij het uithoesten, postoperatieve pijn en complicaties, zoals de ontwikkeling van een longontsteking, trombose of longembolie, worden voorkomen.

Psycho Oncologie

Een verontrustend ziekte-etiket

Een ernstige ziekte of kankeraandoening kan flink inslaan en in het leven van de betrokkene veel uit evenwicht brengen.

Wij bieden u op onze afdeling gelegenheid voor vertrouwelijke adviesgesprekken in de zin van op de totaliteit gerichte geneeskunde, zodat u uw zorgen en angsten m.b.t. uw gezondheid beter kunt dragen en beter aan kunt.

Wij nodigen u, uw partner en uw familieleden met alle plezier uit om ons professioneel ondersteuningsaanbod te benutten. Enkele vragen kunnen hierbij bijzonder belangrijk voor u zijn:

 • Hoe kan ik met mijn angst en mijn zorgen omgaan en me sterker maken?
 • Hoe gaat het verder voor mij?
 • Welke beslissingen wil ik voor mezelf nemen?
 • Hoe vergaat het (mezelf) mijn partner, mijn kinderen en mijn familieleden?
 • Zal ik verder kunnen werken in mijn beroep?
 • Welke nieuwe perspectieven kan ik vinden om mijn levenskwaliteit tot dusver te behouden of te verbeteren?

Wij, mevrouw Roswitha Nebel, gedipl. psychologe, huwelijks-, familie- en levensadviseuse,

en mevrouw Barbara Schällig, interniste, psycho-oncologe zijn beschikbaar voor u via onze psycho-oncologische dienst in samenwerking met het Therapeutisches Beratungszentrum Osnabrück (Therapeutisch Adviescentrum Osnabrück).

Afspraken voor een gesprek kunt u via uw behandelende arts (bv. bij de visite) of altijd via uw verzorgingsteam op korte termijn aanmelden. Het spreekt vanzelf dat ook een directe aanmelding door u persoonlijk zonder meer mogelijk is. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen en een afspraak maken.

Spreekuren:


Op dinsdag         van 15.30 uur tot 18.30 uur
Donderdag         van 8.15 uur tot 15:00 uur

en op afspraak

Telefoon: +49 (0)5473) 29-263

Mail:roswitha.nebel@remove-this.krankenhaus-st-raphael.de

U kunt u ook tot ons wenden voor de tijd na uw verblijf in ons huis. Wij overleggen samen met u verder en helpen u indien gewenst/zo nodig aan verdere goede gespreksbegeleiding bij u thuis.

Aarzel niet om ons in dit opzicht aan te spreken.

Ontwenning / advies voor rokers

De meeste ziekten die in de kliniek voor thoraxchirurgie behandeld worden, zijn gevolgen van jarenlang roken.
Anderzijds wordt de behandeling gemakkelijker gemaakt en het genezingsproces versneld, als patiënten niet meer roken. Om deze reden krijgen onze patiënten al tijdens het stationaire verblijf hier uitleg over de negatieve effecten van het nicotinemisbruik. Wij willen onze patiënten niet alleen laten met dit probleem: Omdat de ervaring leert dat veel mensen graag met het roken willen ophouden, maar hierin ondersteund moeten worden, adviseren wij onze patiënten over middelen en wegen om rookvrij te leven.

Hierbij werken wij ook samen met vakmensen en adviespunten uit het netwerk van Caritas en diaconie.

Momenteel (januari 2011) biedt de Caritasbond voor de stad en het district Osnabrück een cursus aan die u ondersteunt om rookvrij te worden. Het programma bij de cursus vindt u hier.

Zurück zum Seitenanfang