Hartelijk welkom

op de Internetpagina’s van de kliniek voor thoraxchirurgie!

Wij verheugen ons over uw belangstelling en nodigen u van harte uit om meer over ons te weten te komen!

U komt meer te weten over onze certificering als competentiecentrum voor thoraxchirurgie in de rubriek "Actuele zaken".

Onze filosofie

Wij laten u niet in de steek met uw ziekte!

 • Indien nodig stationaire opname binnen 3 dagen, in geval van nood direct.
 • Eerste contactopname of adviesgesprek (bv. om een second opinion te krijgen) altijd ook telefonisch, via e-mail of in het kader van een ambulante introductie.
 • Geen lange wachttijden voor operaties.
 • Informatie- en adviesgesprekken in rustige sfeer en zonder tijdsdruk.
 • Bij het beslissen over een behandeling vinden wij uw mening belangrijk.

Wij stimuleren samenwerking met huisartsen en specialisten in de praktijken en ondersteunen hun taken!

 • Geen onnodige dubbele onderzoeken.
 • Snelle en uitvoerige doorgifte van informatie op de dag van ontslag door uitvoerige ontslagbrief.
 • Indien nodig en gewenst coördinatie van de vervolgbehandeling of rehabilitatie door ons.

Wij bieden diagnostiek en therapie met een hoge medische standaard

 • Nauwe vak- en ruimtetechnische samenwerking met specialisten uit zeer verschillende disciplines, bv. radiologen, longspecialisten, anesthesisten en intensive-care artsen (competentiecentrum).
 • Thoraxchirurgische operaties uitsluiten door ervaren specialisten
 • Regelmatige conferenties met casusbesprekingen in aanwezigheid van oncologen, radiotherapeuten, thoraxchirurgen, pathologen, enz.
 • Verplichting tot bijscholing en verdere vorming voor alle thoraxchirurgen door regelmatig bezoek aan nationale en internationale congressen, symposia en seminars.

Interdisciplinair concept

De thoraxchirurgen werken met de longspecialisatieafdeling (pneumologie) met de twee hoofdartsen Dr. C. Hünermann en Dr. B. Roß samen in het interdisciplinair longcentrum. Patiënten met thoraxziekten worden door de pneumologen en de thoraxchirurgen gezamenlijk begeleid. Hierdoor is een optimale voorbehandeling vóór operaties en begeleiding na de ingreep gewaarborgd.

Wij hechten bovendien speciale waarde aan een intensieve samenwerking met andere, aangrenzende vakgebieden: oncologie, radiotherapie, diagnostische radiologie, viscerale chirurgie; hiervoor werd de werkgroep „Thoracale Tumoren Osnabrück“ opgericht. Het kernpunt van de samenwerking wordt gevormd door multidisciplinaire casusbesprekingen. Uitsluitend door de bundeling van de vakkennis van alle aan de behandeling deelnemende specialisten kan voor de patiënt de beste behandeling gegarandeerd worden.

Net van experts

Werkgroep thoracale tumoren Osnabrück:

De interdisciplinaire werkgroep thoracale tumoren Osnabrück is opgericht door thoraxchirurgen, oncologen en radiotherapeuten. Zij is bedoeld voor geïntensiveerde interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende sterk gespecialiseerde afdelingen om op deze wijze de verzorging van de betrokken patiënten kwalitatief te verbeteren. De kernpunten van de samenwerking van de in de werkgroep actieve artsen zijn:

 1. Diagnostiek en therapie van de gezamenlijke patiënten richten zich naar internationaal erkende richtlijnen
 2. Regelmatig plaatshebbende artsconferenties worden gehouden om de behandelingsprocessen fijnmazig op elkaar af te stemmen
 3. Initiatie, begeleiding en evaluatie van onderzoeksprojecten op het gebied van thoracale tumoren dienen voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingsconcepten.
 4. Bijscholing van artsen en medisch geschoold personeel door seminars en lezingen
 5. Gezondheidsinformatie aan de bevolking over de schadelijke gevolgen van het roken en de mogelijkheden tot ontwenning van roken