Vakinformatie

Geachte collega,

Hieronder willen wij u informeren over het dienstenaanbod van de diagnostische en therapeutische mogelijkheden van de thoraxchirurgie. U vindt uitvoerige informatie over de zwaartepunten van ons klinisch handelen (zie menubalk linkerkant). Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, staan wij met alle plezier tot uw beschikking. Op telefoonnummer 0049 (0)5473/29-892 bereikt u tussen 8.00 en 18.00 uur altijd een medische medewerker. Het secretariaat van de thoraxchirurgie is eveneens tussen 8.00 en 17.00 uur altijd voor u beschikbaar.

Dienstenaanbod

Diagnostiek en therapie van:

Maligne ziekten van bronchus en long, trachea, mediastinum, thoraxwand

 • Niet-kleincellig bronchiaal carcinoom in stadium I-IIIA (primair operabel)
 • Niet-kleincellig bronchiaal carcinoom in stadium IIIA-IIIB (multimodale therapie)
 • Kleincellig bronchiaal carcinoom (multimodale therapie)
 • Carcinoïde en zeldzame tumoren van bronchus en long
 • Thymoom en thymuscarcinoom (chirurgie, multimodale therapie)
 • Kwaadaardige nieuwvormingen van de thoraxwand
 • Longmetastasen van tumoren van andere organen (colon-rectum, nier, mamma, testikel, melanoom, sarcomen)
 • Kwaadaardige nieuwvormingen van de trachea
 • Pleuramesothelioom (multimodale therapie)
 • Pleuracarcinose met maligne stolsel

Benigne ziekten van bronchus en long, trachea, mediastinum, thoraxwand

 • Pneumothorax
 • Vergevorderd longemfyseem, bulleus longemfyseem
 • Goedaardige nieuwvormingen en cysten van bronchus, long en trachea
 • Myasthenia gravis (met/zonder  thymushyperplasie)
 • Mediastinale cysten (bronchogene cysten, pericardiale cysten)
 • Benigne thoraxwandtumoren
 • Tracheale stenose na langdurige beademing
 • Thoraxwanddeformiteiten (trechterborst, kippenborst)
 • Benigne pleuratumoren
 • Chylothorax
 • Hyperhidrosis
 • Diafragmahernia, diafragmadefecten

Infectieuze ziekten van de long en de thorax

 • Longtuberculose, pleuratuberculose
 • Pleura-empyeem
 • Longabsces
 • Schimmelinfecties
 • Longechinococcose

Diagnostiek

Voor een volledige diagnostiek en behandelingsplanning van thoracale ziekten zijn in het ziekenhuis St. Raphael Ostercappeln moderne onderzoeksapparaten beschikbaar:
Onlangs is in 2009 een nieuwe computertomograaf opgesteld. In het moderne longfunctielaboratorium worden alle noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd om de functionele operabiliteit op te helderen (spirometrie, spiro-ergometrie, bodyplethysmografie, CO-diffusiemeting, echocardiografie, langdurig ECG en langdurige bloeddrukmeting, bloedgasanalyse).

Behandelingen in de thoraxchirurgische kliniek:

 • Flexibele videochipbronchoscopie
 • Starre bronchoscopie
 • Monstertrekking uit het bronchiale systeem o.a. met gebruikmaking van de cryo-sonde
 • Endobronchiale ultrasound (EBUS)
 • Transthoracale ultrasound
 • Thoracoscopie met videoassistentie  (VATS – spiegeling van de borstkas)
 • Videomediastinoscopie (spiegeling van het mediastinumgebied)

Therapie

De kliniek voor thoraxchirurgie biedt het gehele spectrum van de chirurgische therapieopties aan:

 • Anatomische longresecties (lobectomie, pneumonectomie, segmentresectie)
 • Uitgebreide anatomische longresecties met borstwand- c.q. diafragmaresecties (bv. bij Pancoast-tumor, mesothelioom)
 • Weefselbesparende anatomische longresecties met bronchus- en vaatmanchetresecties
 • Weefselbesparende longresecties met lasertechniek
 • Minimaal-invasieve, thoraxchirurgie met videoassistentie (VATS, video-assisted thoracic surgery)
 • Metastasenchirurgie via laterale thoracotomie of sternotomie, conventioneel of met lasertechniek
 • Ingrepen aan het mediastinum via VATS, laterale thoracotomie of sternotomie

Zwaartepunten van de kliniek

Multimodale therapie van vergevorderd bronchiaal carcinoom.
Meer dan tweederde van de bronchiale carcinomen wordt in een primair niet-operabel stadium gediagnosticeerd. Door de combinatie van een preoperatieve chemo- en radiotherapie en aansluitende chirurgie kan de prognose ook bij patiënten met vergevorderde ziekte verbeterd worden.

Laserchirurgie.
Door de aanschaf van een gespecialiseerde Nd-YAG-laser in de zomer van 2004 kon onze kliniek voor thoraxchirurgie een verzorgingsleemte in het noordwesten van Duitsland opvullen. Het gaat hierbij om een apparaat dat uitsluitend ontwikkeld is voor operaties aan het longweefsel. De longlaser levert grote voordelen op voor de patiënten op grond van zijn speciale fysieke eigenschappen. Door een bloedbesparende en zeer nauwkeurige operatietechniek worden tumoren uit de long verwijderd zonder dat grote parenchymdelen opgeofferd moeten worden. Op deze wijze kan het prestatievermogen van de patiënt op lange termijn worden behouden.
De belangrijkste toepassingsgebieden zijn de behandeling van longmetastasen en andere longtumoren. Hierdoor profiteren ook patiënten die op grond van ernstige bijkomende aandoeningen aan hart en long (coronaire hartziekte, longemfyseem, chronische obstructieve bronchitis) beperkt zijn in hun functioneren. Toepassing met de videotechniek is eveneens mogelijk. Hierdoor lukt het herstel van de operatie gemakkelijker; ontslag is vroeger mogelijk. Een ander toepassingsgebied voor de laser bestaat uit de rekanalisatie van de luchtwegen bij endobronchiaal groeiend bronchiaal carcinoom.

Minimaal-invasieve thoraxchirurgie (met videoassistentie).
De VATS (video-assisted thoracic surgery) neemt momenteel bij de operatieve behandeling van perifere longnodules, maar ook bij pneumothorax en pleurale effusie als standaardproces een vaste plaats in. Kleine huidincisies waarbij de zachte thoraxgedeelten worden ontzien en de anatomische details op het beeldscherm optimaal worden vergroot, vormen aanzienlijke voordelen voor patiënten en chirurgen. Omdat er minder postoperatieve pijn is, herstellen patiënten sneller en kunnen op een vroeger tijdstip uit het ziekenhuis worden ontslagen.

Pneumothorax.
Zowel de idiopathische pneumothorax bij de jonge volwassene als de secundaire pneumothorax, bv. bij bulleus emfyseem, worden op vandaag met succes videothoracoscopisch geopereerd. Het doel van de maatregel is een effectieve recidiefprofylaxe: na een conservatieve (drainage-) behandeling bedraagt het recidiefrisico circa 20 procent en neemt het met nog eens 20 procent toe na elk volgend voorval. Recidieven na videothoracoscopische operatie treden op bij max. 1 % van de patiënten.

Pleura-empyeem.Een succesvolle behandeling van een etterige infectie van de pleuraruimte, in de meeste gevallen een complicatie van een ernstige pneumonie, gaat ervan uit dat het vaak gekamerde stolsel grondig wordt afgezogen en beide pleurabladen worden gezuiverd van de vast adherente aanslag. Dit is succesvol in het kader van een minimaal-invasieve, videothoracoscopische ingreep, waarmee bovendien de spoeldrainages optimaal worden geplaatst. Zodoende wordt de gehele duur van de behandeling in vergelijking met puur conservatieve maatregelen duidelijk verkort en de incidentie van de recidieven drastisch verlaagd.

Interventionele Bronchologie

De interventionele bronchologie wordt gebruikt om goed- en kwaadaardige ziekten van de bronchiale wegen niet-operatief te behandelen. Hierbij gaat het in eerste instantie om goed- of kwaadaardige stenoseringen van de centrale luchtwegen. 

Voor de rekanalisatie van stenoseringen worden dilatatiekatheters, de argon-plasma-coagulatie, een Nd:YAG- laser of de cryotherapie toegepast. Bovendien worden verschillende vormen van endobronchiale stents geïmplanteerd.

In een acuut noodgeval zijn levensreddende maatregelen via de middelen van de interventionele bronchologie zeker mogelijk. Hiertoe behoren situaties zoals aspiratie van verontreinigingen, endobronchiale bloedingen, aspiratie in het kader van tracheo- of broncho-oesofageale fistels of acute verstikkingssituaties op grond van stenoseringen.
In samenwerking met de stralentechniek aan de Paracelsus-kliniek Osnabrück (geneesheer-directeur Prof. Dr. W. Wagner) hebben er endobronchiale bestralingen (brachytherapie) plaats.

Tumoren conferentie

Interdisciplinaire conferentie thoracale tumoren

 • Interdisciplinaire conferentie met deelneming van thoraxchirurgen, pneumologen, oncologen, radiologen, radiotherapeuten, pathologen, nucleaire en palliatieve artsen.
 • Bespreking van afzonderlijk casussen ter vastlegging van de individuele behandelingsmogelijkheden
 • Datum: elke maandag 17.00 tot 18.30 uur
 • Plaats: conferentieruimte ziekenhuis St. Raphael Ostercappeln, entreeniveau
 • Erkend als gecertificeerde bijscholing van de Ärztekammer Niedersachsen (Officiële vertegenwoordiging van de artsenstand in Nedersaksen) met 3 bijscholingspunten
 • Casuspresentaties van collega´s zijn altijd van harte welkom
 • Voor vragen: 0049 (0) 5473/ 29-161 of E-Mail naar thoraxchirurgie@remove-this.krankenhaus-st-raphael.de

Zurück zum Seitenanfang